Islamophobia

Islamophobia

NRC Handelsblad 2017.10.03 – Astrid van Rooij
Zoek de Verschillen – Astrid van Rooij
Uit onvrede over de huidige sfeer in de wereld, ‘waar angst en wantrouwen de raadgevers zijn’, dook kunstenaar Tammo Schuringa zijn archief in. Sinds 2013 verzamelt Schuringa ansichtkaarten. Hij heeft er 20.000. Ze zijn per thema gerangschikt, van Pasen tot pin-ups. Al knippend en plakkend schuift hij westerse steden en Noord-Afrikaanse taferelen naadloos in elkaar. De lantaarnpalen van Unter den Linden verrijzen in het Atlasgebergte, de Kapellekerk van Brussel krijgt een Moors dak en bij Gare de Lyon arriveren mannen met een tulband. Met de serie ‘Islamophobia’ wil Schuringa de overeenkomsten tussen mensen en culturen benaderen ‘en eens niet de verschillen onderstrepen’.
Dat hij in zijn collages ook kaarten van het Bardomuseum in Tunis verknipte, waar in 2015 een terroristische aanslag plaatsvond, ¬†gebeurde niet bewust. ‘Maar het onderstreept wel mijn gedachte. In elke religie zijn het er een paar die het voor een hele groep verpesten, maar eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde’.

Look for the differences – Astrid van Rooij
Out of dissatisfaction with the current atmosphere in the world, ‘where fear and distrust are the advisors’, artist Tammo Schuringa popped up his archive. Since 2013, Schuringa has been collecting postcards. He has 20,000. They are arranged by theme, from Easter to pin-ups. While clipping and pasting, he seamlessly interweaves western cities and North African scenes. The lampposts of Unter den Linden rise up in the Atlas Mountains, the Chapel of Brussels gets a Moorish roof and at Gare de Lyon men with a turban arrive. With the series ‘Islamophobia’ Schuringa wants to approach the similarities between people and cultures ‘and do not underline the differences’.
The fact that he also cut maps of the Bardomuseum in Tunis in his collages, where a terrorist attack took place in 2015, did not happen consciously. “But it does underline my thought. In every religion there are a few who ruin it for a whole group, but actually we are all the same ‘.