Liefdesvissen

Liefdesvissen

Op 31 maart 2018 publiceerde De Standaard een serie kaarten rondom het thema ‘poisson d’Avril’. Vijf jaar geleden toonde de Volkskrant een keuze uit mijn ansichtkaarten rondom hetzelfde thema, De Standaard laat nu liefdesvissen uit de Eerste Wereldoorlog zien.

On March 31 2018, De Standaard published a series of maps around the theme ‘poisson d’Avril’. Five years ago the Volkskrant showed a choice of my postcards on the same theme, De Standaard now shows love fish from the First World War.