SOLO 25 kunstenaars uit Castellum Aquae

SOLO
25 kunstenaars uit Castellum Aquae

Op zaterdag 20 oktober 2018 om 11.00 uur opent dr. Renée Steenbergen, kunsthistoricus, de tentoonstelling ‘SOLO’.
Renée schreef toonaangevende boeken over verzamelaars van moderne kunst in Nederland, doet weten-schappelijk onderzoek naar motieven van gevers en is hoofdredacteur van magazine The Fundraiser. Inloop vanaf 10.45 uur.
U bent van harte welkom.

Van solo- naar groepstentoonstelling.
Alle solo-exposities van Castellvm Aqvae van Corrie en Harry Swaak komen samen in de Vishal.
Een groepstentoonstelling van 25 solo-exposanten met de titel ‘SOLO’. Voor deze gelegenheid is een boek samengesteld, interviews met de 25 kunstenaars door Joost Pollmann, atelierfotografie en achtergronden over Castellvm Aqvae.

De kunstenaars:
Fons Brasser  |  Jan Jacobs Mulder  |  Helmuth van Galen  |  Ronald Ruseler  |  Sjoerd Buisman  |  Piet van Leeuwen  |  Kuno Grommers  |  Margreet Bouman  |  Erik de Bree  |  Andrew March  |  Piet Zwaanswijk  |  Arthur Kempenaar  |  Eric de Nie  |  Jan Willem Post  |  Marissa Evers  |  Jan Polak  |  Stefan Kasper  |  Corinne Bonsma  |  Stance Oonk  |  Kees Bierman  |  Tammo Schuringa  |  Alice Brasser  |  Vincent Uilenbroek  |  Michel van Overbeeke  |  Michiel Hogenboom

20 – 28 oktober 2018

De Vishal
Grote Markt 20
2011 RD Haarlem

openingstijden:
di – za: 11 – 17 uur
zo: 13 – 17 uur


Dr Renée Steenbergen, art historian, opens the exhibition ‘SOLO’ on Saturday 20 October 2018 at 11.00.

Renée wrote leading books on collectors of modern art in the Netherlands, conducts scientific research into motives of givers and is editor-in-chief of magazine The Fundraiser. Walk-in starting at 10.45.
You are welcome.

From solo to group exhibition.
All the solo exhibitions of Castellvm Aqvae by Corrie and Harry Swaak come together in the Vishal.
A group exhibition of 25 solo exhibitors with the title ‘SOLO’. For this occasion a book has been compiled, interviews with the 25 artists by Joost Pollmann, studio photography and backgrounds about Castellvm Aqvae.