Veeltalige Valentijn

14 februari 2020

Veeltalige Valentijn

Een serie ansichtkaarten uit mijn collectie + onderstaande tekst in De Standaard.

Veeltalige Valentijn

Cupido spreekt vele talen, getuige de hier afgebeelde kaarten. Soms spreekt hij in heldere bewoordingen en behoeft niemand uitleg. Want iedereen weet dat een rode roos en een tortelduif allesverzengende liefde symboliseren.
Soms echter is het handig een codekaart bij de hand te hebben wanneer Cupido zich weer eens manifesteert. Dan weet je bijvoorbeeld dat een kwartslag gedraaide postzegel betekent dat de afzender zijn/haar hele leven met je wil delen. Of dat een korte, dubbele kin een enorme sensualiteit belichaamt en dat grote handen, waarvan de vingers nagenoeg even lang zijn, duiden op het vulgaire karakter van de bijbehorende persoon.
Wie pronkerigheid op prijs stelt doet er goed aan uit te kijken naar een rossige vrouw, diegene die liever een ‘verkleefde vriendin’ heeft, kan het vizier beter richten op een blonde vrouw.
Natuurlijk bekommert de heilige Valentinus zich niet louter om mensen. Ook lucifers kunnen namelijk hevig in vuur en vlam staan. Wanneer hun rode hoofden elkaar raken zijn ze eigenlijk aan het zoenen, en wanneer ze hun lichamen schuin over elkaar heen bewegen, bezorgt hen dat een aangenaam gevoel.
Ja, zelfs het witte goud geeft acte de présence tijdens Valentijnsdag. Cupido presenteert wat besmuikt een bundel asperges, bijeengehouden door een strik. Keuze te over, zou je zeggen, voor elk wat wils. Wellicht tegen de verwachting in is de dikke, wat knoestige, asperge teder van aard, terwijl de slankere soortgenoten blij, trouw, of gewoon zo melancholisch als een peer zijn.