Vaderlandsliefde

Vaderlandsliefde

Naar aanleiding van het CDA-voorstel de lessen op de lagere school te laten beginnen met het zingen van het volkslied, i.c.m. de onlangs geplaatste nationale driekleur in de Tweede Kamer besloot ik een serie ansichtkaarten rond dit thema te bundelen en aan de Volkskrant aan te bieden voor de Uitgelicht pagina’s. Ralph Keuning, directeur van museum de Fundatie, haalde de pagina’s aan als ontbijtgast bij radio 4

Patriotism
The recently posted national tricolor in the House of Representatives and the proposal of the CDA (Christian party in the Netherlands) to start primary school lessons with singing the national anthem, made me decide to bundle a series of postcards on this theme and to offer de Volkskrant

Ondersteboven

Ondersteboven

In de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid laat ik tijdens het Kunstlijn-weekend een topsy-turvy doll zien: een pop met een wit én een zwart hoofd. De pop in Velsen-Zuid is 2.73 groot, precies 1 cm langer dan de langste man ooit, Robert Wadlow.

Topsy-turvy
During the Kunstlijn weekend I show show a topsy-turvy doll in  the Engelmunduskerk in Velsen-Zuid, a doll with a white and a black head. The doll in Velsen-Zuid is 2.73 large, exactly 1 cm longer than the longest man ever, Robert Wadlow.

CODA Museum

CODA Museum


Het CODA Museum toont met de expositie  Expedition Nature werk van ruim twintig kunstenaars die op uiteenlopende wijze landschappelijke thema’s belichten. Op verzoek van CODA maakte beeldend kunstenaar Karin Bos een gevarieerde, rijke selectie van kunstenaars die werkzaam zijn in uiteenlopende disciplines. Sommigen benaderen het landschap documentair terwijl anderen manipulatief reageren of kiezen voor een meer wetenschappelijke benadering.
Paradijselijke landschappen en sprookjesachtige natuur .Of juist melancholisch, absurd, angstaanjagend en vervreemdend.

With the Expedition Nature exhibition, the CODA Museum shows work by more than twenty artists who illuminate landscape themes in a variety of ways. At the request of CODA visual artist Karin Bos created a varied, rich selection of artists working in various disciplines. Some approach the landscape documentarily while others react manipulatively or opt for a more scientific approach.
Paradise landscapes and fairytale nature. Or just melancholic, absurd, frightening and alienating.

CODA Museum – 05.11.2017 t/m 04.03.2018
Vosselmanstraat 299 (museumingang: hoek Vosselmanstraat/Roggestraat)
7311 CL Apeldoorn
ma-vr 10.00 – 17.30 uur

za        10.00 – 17.00 uur
zo        13.00 – 17.00 uur

Drawing apart together

Drawing apart together

Drawing apart together (een samenwerkingsproject van Corinne Bonsma, Claudie de Cleen en Tammo Schuringa) toont tijdens de Kunstlijn nieuwe tekeningen in galerie Arte Magica en in de etalage van antiquariaat Hovingh.

Drawing apart together (a collaborative project by Corinne Bonsma, Claudie de Cleen and Tammo Schuringa) shows new drawings in Arte Magica Gallery and in the window of Hovingh antiquarian shop.

Tekenkabinet

tekenkabinet

Het tekenkabinet opent vanaf 1 september haar nieuwe vestiging voor grootse tekenkunst op klein formaat in het Amstelpark te Amsterdam. Er worden tekeningen van 110 kunstenaars getoond, hoofdzakelijk met papier als drager, maar incidenteel ook beton.

From 1 September, the tekenkabinet (drawing cabinet) will open its new location for large drawings in small format in the Amstelpark in Amsterdam. There are drawings by 110 artists, mainly with paper as a carrier, but occasionally also concrete.

Cover debuutroman Marieke Lucas Rijneveld

Cover debuutroman Marieke Lucas Rijneveld

1 juni 2017
Vorige week voltooide ik de tekening voor de omslag van de debuutroman van Marieke Lucas Rijneveld, die in februari 2018 bij uitgeverij Atlas Contact verschijnt. Eerder maakte ik de omslagtekening voor haar debuutbundel ‘Kalfsvlies’ (2015, Atlas Contact, winnaar C. Buddingh’-prijs 2015) en voor ‘De verdriethond’ dat eind 2016 in de Matchboox-reeks verscheen.
Op 1 maart 2018 in DWDD verkozen tot het boek van de maand.

June 1, 2017
Last week I completed the drawing for the cover of the debut novel by Marieke Lucas Rijneveld, which will be published in February 2018 by publisher Atlas Contact. Earlier I made the cover drawing for her debut collection ‘Kalfsvlees’ (2015, Atlas Contact, winner C. Buddingh’-prize 2015) and for ‘De verdriethond’ which appeared in the Matchboox series at the end of 2016.
On 1 March 2018 DWDD elected the book as book of the month.

Islamophobia

Islamophobia

NRC Handelsblad 2017.10.03 – Astrid van Rooij
Zoek de Verschillen – Astrid van Rooij
Uit onvrede over de huidige sfeer in de wereld, ‘waar angst en wantrouwen de raadgevers zijn’, dook kunstenaar Tammo Schuringa zijn archief in. Sinds 2013 verzamelt Schuringa ansichtkaarten. Hij heeft er 20.000. Ze zijn per thema gerangschikt, van Pasen tot pin-ups. Al knippend en plakkend schuift hij westerse steden en Noord-Afrikaanse taferelen naadloos in elkaar. De lantaarnpalen van Unter den Linden verrijzen in het Atlasgebergte, de Kapellekerk van Brussel krijgt een Moors dak en bij Gare de Lyon arriveren mannen met een tulband. Met de serie ‘Islamophobia’ wil Schuringa de overeenkomsten tussen mensen en culturen benaderen ‘en eens niet de verschillen onderstrepen’.
Dat hij in zijn collages ook kaarten van het Bardomuseum in Tunis verknipte, waar in 2015 een terroristische aanslag plaatsvond,  gebeurde niet bewust. ‘Maar het onderstreept wel mijn gedachte. In elke religie zijn het er een paar die het voor een hele groep verpesten, maar eigenlijk zijn we allemaal hetzelfde’.

Look for the differences – Astrid van Rooij
Out of dissatisfaction with the current atmosphere in the world, ‘where fear and distrust are the advisors’, artist Tammo Schuringa popped up his archive. Since 2013, Schuringa has been collecting postcards. He has 20,000. They are arranged by theme, from Easter to pin-ups. While clipping and pasting, he seamlessly interweaves western cities and North African scenes. The lampposts of Unter den Linden rise up in the Atlas Mountains, the Chapel of Brussels gets a Moorish roof and at Gare de Lyon men with a turban arrive. With the series ‘Islamophobia’ Schuringa wants to approach the similarities between people and cultures ‘and do not underline the differences’.
The fact that he also cut maps of the Bardomuseum in Tunis in his collages, where a terrorist attack took place in 2015, did not happen consciously. “But it does underline my thought. In every religion there are a few who ruin it for a whole group, but actually we are all the same ‘.

CASTELLVM AQVAE

CASTELLVUM AQVAE

CASTELLVM AQVAE – Tammo Schuringa

RUIGE RIJP – tekeningen en (foto)collages

Opening op zaterdagochtend 18 maart om 11.00 uur door Philippe Remarque,
hoofdredacteur de Volkskrant
Inloop vanaf 10.30 uur

za 18 en zo 19 maart 2017  11.00-17.00 uur
za 25 en zo 26 maart 2017  11.00-17.00 uur
Hoge Duin en Daalseweg 21b – 2061 AE Bloemendaal

Philippe Remarque, hoofdredacteur de Volkskrant, opent de tentoonstelling in Castellvm Aqvae
Philippe Remarque en Harry Swaak (foto Emile Barkhof)
Diverse werken tijdens de expositie in Castellvm Aqvae